Näin voit vaikuttaa

Voit vaikuttaa JHL 206:n toimintaan ja päätöksentekoon laittamalla viestiä tai sähköpostia yhdistyksen hallituksen jäsenelle ja osallistumalla mm. jäsenkokouksiin joita ovat: 
 

KEVÄTKOKOUS joka pidetään 1.3.-31.4. välisenä aikana

  • joka vuosi kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, jotka ovat tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä toimintakertomus
  • muina aiheina kulloinkin ajankohtaiset asiat 

SYYSKOKOUS joka pidetään 15.12.mennessä.

  • parittomina vuosina kokouksessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
  • parittomina vuosina päätetään hallituksen varsinaisten ja varajäsenten määrästä ja valitaan henkilöt (liiton sääntöjen mukaan em. toimikausi on kaksivuotinen)
  • päätetään luottamusmiesten toimikauden pituudesta (2 - 4 vuotta) ja valitaan luottamusmiehet
  • valitaan yhdistyksen edustajat määrävuosin yhteistyöryhmiin sekä asetetaan   työsuojeluvaltuutettu ehdokkaat
  • joka vuosi hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä päätetään yhdistyksen koollekutsumistavasta 

MUUT YLEISET KOKOUKSET

  • kutsutaan koolle tarvittaessa yhdistystä tai jäseniäkoskevien tärkeiden ja kiireellisten  asioiden päättämiseksi. 


Vuoden  hallituksen kokoukset sekä kevät- ja syyskokous

             Tammikuu

             Helmikuu

             Maaliskuu

             Huhtikuu hallituksen kokous sekä kaikille jäsenille avoin kevätkokous

             Toukokuu

             Kesäkuu

             Heinäkuu lomalla

             Elokuu

             Syyskuu

             Lokakuu

             Marraskuu hallituksen kokous sekä kaikille jäsenille avoin syyskokous

             Joulukuu